شرکت فراتحقیق سپاهانکارفرما
طرح بروزرسانی فولاد سبای ذوب آهن طرح توسعهنام پروژه
اصفهانمحل پروژه
594/883/6 میلیون ریالحجم سرمایه گذاری کل
تولید ورق فولادی به ظرفیت 1.5 میلیون تن در سالنوع تولید و ظرفیت تولید
در حال بهره برداریوضعیت پروژه
03116412416اطلاعات تماس
تهیه طرح توجیهی و امکانسنجیشرح خدمات انجام شده
معادنبخش مربوطه

هدف از اجرای طرح :

اجرای طرح توسعه فولاد صبای اصفهان به ظرفیت 1.500.000 تن در سال