Welcome to ShabahangBarekat Website
FA
Download Shabahang Barekat Resume

شرح خدمات شباهنگ برکت

شباهنگ برکت با بیش از بیست سال تجربه در زمینه مشاوره سرمایه گذاری

پروژه های انجام شده

  • همه پروژه ها
  • مواد غذایی و کشاورزی
  • صنعت
  • نفت و گاز و پتروشیمی
  • شهرسازی و گردشگری
  • معادن
  • سایر

برخی از همکاران شرکت شباهنگ برکت


آدرس دفتر

ایمیل پشتیبانی

تلفن همراه

تلفن تماس


طراحی سایت : پرشین تیک